Genveje

Guldborgsund Kommune

Pleje-, sundhed og omsorgsområdet

Guldborgsund Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering

Guldborgsund Genoptræning har åbent for træning af ikke-akutte borgere med henvisning til genoptræning både i Sakskøbing og Nykøbing. Der vil være en del ventetid på ikke-akutte henvisninger, men vi vil gøre vores bedste for at komme hurtigt og sikkert i gang igen.

Vi åbner for individuel træning og udendørs træning med op til maksimalt fire deltagere. Almindelig holdtræning med store hold er fortsat lukket. Selvtræning er fortsat lukket.

Center for Hjerneskaderehabilitering har nu også åbent for ikke-akutte henvisninger. Borgere i rehabiliteringsforløb på Center for Hjerneskaderehabilitering vil fortsat modtage træning, undervisning og andre indsatser, som tilbydes under Center for Hjerneskaderehabilitering. 

Aktivitets- og samværstilbuddet er genstartet på mindre hold og er planlagt til at ske både indendørs og udendørs.

Både Guldborgsund Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering følger naturligvis hygiejne- og rengøringsanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Center for hjerneskaderehabilitering er midlertidigt flyttet til Bakkehuset, Fjordbakken 79. Her vil døgnpladserne være,  indtil byggeriet på Møllebakken er færdigt, så de permanent kan flytte ind.

Fra mandag d. 18 maj vil borgere med ambulant træningstilbud således kunne indkaldes til både Bakkehuset, Fjordvej 79, samt til Genoptræningen på Møllebakken 5.

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet, hvor træningen foregår – ligesom det klart vil fremgå, hvilken indgang der skal benyttes.

Samtaler med både borgere og pårørende vil ligeledes foregå på de to nævnte adresser, samt på Aarslewsgade 5, 4800 Nykøbing Falster.


Langsom genåbning af Sundhedsplejen

Sundhedsplejen vil fra mandag den 4 maj påbegynde hjemmebesøg eller konsultation til alle familier med børn under 1 år. Der vil blive taget følgende forholdsregler, grundet COVID-19:

I ringes op før besøget eller konsultationen for at afklare om der er sygdom i familien, samt forberede jer på vores procedure.
Alle besøg og konsultationer vil være så korte som mulige og sundhedsplejersken vil anvende værnemidler, og I bedes holde 2 meters afstand. Dette af hensyn til at passe på jer og os.

Konsultation er fortsat kun efter aftale.

Der henvises til www.sundhedsvejen.dk hvor du kan se dit barns journal.

Vi opfordrer til at mødregrupper ikke mødes privat.

Forældre som har spørgsmål vedrørende deres børn er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen telefonisk.


Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og madservice

Alle vitale funktioner er tilgængelige. Det er eksempelvis plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, madservice mm. Nogle ydelser vil dog være reduceret til at dække det mest nødvendige og livsvigtige.

Nogle ikke-vitale opgaver er lukket ned. Det gælder eksempelvis ikke-livsnødvendig genoptræning, aktivitetscentre og plejecentrenes caféer. Du kan igen få forebyggende hjemmebesøg, læs mere hér.

Alle berørte borgere får direkte besked, hvis vi justerer på ydelser eller aflyser aktiviteter eller aftaler.

Justeringer i ydelser sker løbende og altid ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens aktuelle behov.

Er I pårørende til beboere på plejecentre i Guldborgsund Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder besøgsforbuddet på plejecentrene. Forbuddet omfatter både fællesarealerne og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Det betyder, at der kun er mulighed for besøg på plejecentrenes udearealer, og myndighederne holder også fast i, at det skal ske med to meters afstand og uden fysisk kontakt.

Sådan kan I besøge jeres nærmeste
I kan som sagt komme på besøg på plejecentrenes udearealer. Besøg forudsætter, at beboeren bliver klædt på til vejret, og for at begrænse smitterisikoen er det personalet, der sørger for dette. På nogle plejecentre betyder det, at vi indfører besøgstider eller beder jer om at ringe og aftale, hvornår I kommer. Det vil I høre nærmere om fra det enkelte plejecenter, hvis det bliver aktuelt for jer.

Hvis der er smitte eller mistanke om smitte på et konkret plejecenter, kan vi være nødt til at begrænse eller helt lukke for udebesøg i en periode.

Derudover gælder der følgende regler ved besøg:

  • Nære pårørende må komme på besøg, dvs. ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
  • Der må max. komme to besøgende ad gangen hos den enkelte borger.
  • Besøgende skal være symptomfri - også i forhold til lette symptomer - eller kunne dokumentere, at de er testet negativ for COVID-19. 
  • Der skal holdes to meters afstand. Det gælder også til andre beboere og til personalet.
  • Der er mulighed for indendørsbesøg hos en beboer, som er kritisk syg/døende. Indendørsbesøg kan kun ske efter aftale med plejeboliglederen.
  • Hvis en beboer har brug for en frisør, fodterapeut eller lignende, opfordrer vi til, at frisøren eller fodterapeuten kommer hjem til beboeren på plejecentret. Dette kan arrangeres efter aftale med personalet. I særlige uopsættelige situationer som eksempelvis besøg hos egen læge eller tandlæge, kan der laves aftaler med plejeboliglederen.

Har I spørgsmål til mulighederne for besøg, er I velkomne til at kontakte plejecentrets ledelse.


Folkesundhed

Vi tilbyder rygestoprådgivning på telefon eller video-samtale.

På et rygestopforløb får du:

-  Afklaring og hjælp til at blive røgfri
-  Indsigt i og forståelse for din afhængighed
-  Ideer til at bryde dine vaner
-  Tips og ideer til at tackle rygetrangen og rygestoppet
-  Hjælp til at holde fast i beslutningen når du bliver fristet
-  Støtte fra rygestoprådgiveren

Du kan høre mere om vores rygestoptilbud ved at ringe til rygestopvejleder Jacob Brandt på tlf. 25 18 04 61 eller sende en mail til rygestop@guldborgsund.dk


Tandplejen

Tandplejen holder åbnet iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for spredning af Covid 19.

Tandplejen har åbent for nødbehandlinger på alle hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00, hvor der er åbent for telefonisk kontakt med henblik på visitering af de patienter som skal modtages i klinikken.

Elektronisk tidsbestilling/booking vil ikke være tilladt.

 I weekenden henvises til Tandpinevagten, der har telefon 29 60 01 11, hvor der kan  ringes mellem kl. 9.30- 11.30.


Myndighed

Myndigheden kan i helt akutte tilfælde kontaktes mandag-tirsdag-onsdag-torsdag fra kl. 9–15 og fredag fra kl. 9–12.

Hjælpemidler - 54 73 23 60
Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
Forvisiteringen - 54 73 21 61
Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66

Senest opdateret:  26. Maj 2020

Læs mere på
www.coronasmitte.dk 

Latest update on the Corona virus/Covid-19
Choose your language at
coronadenmark.dk