Genveje

Guldborgsund Kommune

Pleje-, sundhed og omsorgsområdet

Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og madservice

Alle vitale funktioner er tilgængelige. Det er eksempelvis plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, madservice mm. Nogle ydelser vil dog være reduceret til at dække det mest nødvendige og livsvigtige.

Ikke-vitale opgaver er lukket ned. Det gælder eksempelvis forebyggende hjemmebesøg, ikke-livsnødvendig genoptræning, aktivitetscentre og plejecentrenes caféer.

Alle berørte borgere får direkte besked, hvis vi justerer på ydelser eller aflyser aktiviteter eller aftaler.

Justeringer i ydelser sker løbende og altid ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens aktuelle behov.

Det er ikke er tilladt at besøge borgere på kommunens plejecentre, fordi borgerne her er særligt udsatte for at blive smittet med coronavirus.


Tandplejen

Guldborgsund Tandpleje er foreløbig lukket indtil den 14. april. Opstår der behov for uopsættelig nødbehandling har tandplejen et akutberedskab på onsdage mellem kl. 9-11, hvor der er åbent for personlig henvendelse.

I weekenden henvises til Tandpinevagten, der har telefon 29 60 01 11, hvor der kan mellem ringes mellem kl. 9.30- 11.30.
For omsorgstandpleje henvises til HjemmeTandlægen tlf. 70 27 52 85.


Myndighed

Myndigheden kan i helt akutte tilfælde kontaktes man-tirs-ons-torsdag fra kl. 9–15 og fredag fra kl. 9–12.

Hjælpemidler - 54 73 23 60
Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
Forvisiteringen - 54 73 21 61
Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66

Senest opdateret:  27. Marts 2020