Genveje

Guldborgsund Kommune

Social-, handicap- og psykiatriområdet

Alle vitale funktioner er tilgængelige. Det er eksempelvis døgninstitutioner, botilbud, forsorgshjem og § 85-støtte i eget hjem. Det gælder også myndighed og visitation af nødvendige og livsvigtige opgaver og hjælpemidler.

Flere af aktivitets- og samværstilbuddene er i gang med at genåbne. Kontakt det enkelte tilbud for nærmere information.

Besøg i botilbud

I forbindelse med ophævelse af besøgsforbud i de sociale botilbud i Danmark, vil vi nu igen glæde os til at byde velkommen til pårørende i vores botilbud i Guldborgsund Kommune.

I vores botilbud er der stadig borgere, der er særligt sårbare for Coronasmitte, og vi vil derfor opfordre til, at vi alle fortsat hjælpes ad med at minimere risikoen for smitte. Derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer, anbefalinger og regler.

Regler:
 • Husk at booke en tid til dit besøg, så kan vi sørge for, at der ikke er for mange personer af gangen
 • Husk at oplyse, hvor mange der kommer på besøg.
Vi forventer:
 • At du som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • At du kun kommer på besøg, hvis du er rask
 • At du vasker/spritter hænder ved ankomst
 • At du holder den anbefalede afstand
 • At du rengør berørte overflader (borde, stole osv.) efter besøg, uanset hvor besøget har fundet sted.
Vi anbefaler:
 • At besøg primært foregår udendørs
 • At besøg alternativt foregår i borgerens egen bolig, og at besøgende, hvis det er muligt, benytter adgang direkte ind i borgerens bolig
 • At besøg som en sidste mulighed foregår i botilbuddets fællesarealer, men dette skal aftales med personalet på forhånd.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.Vejledningsteamet

Vejledningsteamet står til rådighed ved telefonisk henvendelse på 25 18 25 80 og mail: Vejledningsteamet@guldborgsund.dk


Guldborgsund Handicap

Klub Solstrålen og Specialtilbuddet på Saxenhøj holder lukket.

Læs ovenfor vedr. besøg i botilbud.

Guldborgsund Handicap kan kontaktes på:

Center for Afhængighed

Der er åbent i medicinen om mandagen. Alle medarbejdere kan kontaktes og telefonerne er åbne dagligt kl. 9-12.


Socialpsykiatrien

Alle medarbejdere i bostøttefunktioner i Socialpsykiatrien kan kontaktes af de borgere, de er kontaktpersoner for.

Læs ovenfor vedr. besøg i botilbud.

§99 Støttekontakt-teamet arbejder som vanligt, når det handler om akutte henvendelser, og kan kontaktes på tlf. 54 73 28 02.


Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang

Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang er tilbage i normal drift, og alle borgerrettede indsatser fungerer igen. Det gælder §110-boformen, Fjordvang §107/108, Socialmedicinsk afdeling og Ekstern afd. for §85-området.

Der er indført særlige smittforebyggende foranstaltninger i alle afdelinger, som fremgår af tydelig skiltning.

Alle retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og Regering, ex. hold afstand, god håndhygiejne, forsamlingsregler m.m., overholdes.

Læs ovenfor vedr. besøg i botilbud.

Modtagelsen kan kontaktes på tlf. 54 73 30 65.


Marie Grubbe Ung & Uddannelse

Følgende af vores tilbud er åbne, og driften foregår efter de forholdsregler og retningslinjer, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen og Folketing:
 • Marie Grubbe Kraghave
 • Marie Grubbe STU
 • Autismecenter Guldborgsund
 • STU Guldborgsund
 • Ungdomsboligerne Guldborgsund

På botilbuddene Marie Grubbe Kraghave og Autismecenter Guldborgsund er der begrænsede besøgsmuligheder, og alle besøg skal koordineres med ledelsen.

Ekstern mødevirksomhed og indskrivninger er pt. sat i bero.

Hvis man som borger har brug for at komme i kontakt med afdelingerne, kan man kontakte:
 • Forstander på Marie Grubbe Ung & Uddannelse Per Raith på 25 18 21 80
 • Afdelingsleder på Marie Grubbe Kraghave Jette Hasgaard på 25 18 21 40 
 • Afdelingsleder på Autismecenter Guldborgsund Lasse Frederiksen på 25 18 21 58
 • Afdelingsleder på Marie Grubbe STU Agnes Petersen 25182259
 • STU Guldborgsund 25182148
 • Ungdomsboligerne Guldborgsund 25182255

Myndighed

Myndigheden kan kontaktes mandag, tirsdag, onsdag kl. 9–15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9–12.
 • Hjælpemidler - 54 73 23 60
 • Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
 • Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
 • Forvisiteringen - 54 73 21 61
 • Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
 • Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66
Senest opdateret:  24. Juni 2020

Læs mere på
www.coronasmitte.dk 

Latest update on the Corona virus/Covid-19
Choose your language at
coronadenmark.dk