Genveje

Guldborgsund Kommune

Social-, handicap- og psykiatriområdet

Alle vitale funktioner er tilgængelige. Det er eksempelvis døgninstitutioner, botilbud, forsorgshjem og § 85-støtte i eget hjem. Det gælder også myndighed og visitation af nødvendige og livsvigtige opgaver og hjælpemidler.

Alle aktivitets- og samværstilbud - herunder beskyttet beskæftigelse – holder lukket, og alle berørte borgere får direkte besked.


Vejledningsteamet

Vejledningsteamet står til rådighed ved telefonisk henvendelse på 25 18 25 80 og mail: Vejledningsteamet@guldborgsund.dk.


Guldborgsund Handicap

Guldborgsund Handicap kan kontaktes på:
• Telefon 54 73 23 40
• E-mail: handicap@guldborgsund.dk
• Hjemmeside: www.handicap.nu

Vores botilbud holder åbent, men vi henstiller til:

 • At der ikke foretages besøg hos borgerne
 • At borgerne ikke kommer hjem på hjemmebesøg
 • At borgerne ikke kommer retur til botilbud efter hjemmebesøg før efter 14/4
 • Klub Solstrålen og stalddørssalget på Besøgsgården holder lukket.

Center for Afhængighed

Der er åbent i medicinen om mandagen. Alle medarbejdere kan kontaktes og telefonerne er åbne dagligt kl. 9-12.


Socialpsykiatrien

Alle medarbejdere i bostøttefunktioner i Socialpsykiatrien kan kontaktes af de borgere, de er kontaktpersoner for.


Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang

Forsorgshjemmene har fortsat åbent for indskrivning, men har lige pt. fuld belægning.

Modtagelsen kan kontaktes på tlf. 54 73 30 65.


Marie Grubbe Skolen & Autismecenter Guldborgsund

Der er ikke åbent for hverken nye indskrivninger, besøg af pårørende eller andre på vores døgndele.
Der er ikke åbent for hverken nye indskrivninger, besøg af pårørende eller andre på vores døgndele.

Vi modtager ikke nye borgere til vores ungdomsboliger, vi holder lukket for møder med forældre og lignende.

Hvis man som borger har brug for at komme i kontakt med afdelingerne kan man kontakte:

 • Forstander på Marie Grubbe Skolen Per Raith på 25 18 21 80
 • Afdelingsleder på Marie Grubbe Kraghave Jette Hasgaard på 25 18 21 40 
 • Afdelingsleder på Autismecenter Guldborgsund Lasse Frederiksen på 25 18 21 58

Myndighed

Myndigheden kan i helt akutte tilfælde kontaktes mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9–15 og fredag fra kl. 9–12.

 • Hjælpemidler - 54 73 23 60
 • Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
 • Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
 • Forvisiteringen - 54 73 21 61
 • Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
 • Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66
Senest opdateret:  30. Marts 2020