Genveje

Guldborgsund Kommune

Omsorgstandpleje

Hvem kan benytte tilbuddet?

Det er for borgere over 18 år, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud, og dermed er er omfattet af Lov om Omsorgstandpleje.

Hvis du bor i eget hjem, på plejecenter eller i en almen ældrebolig, bliver du henvist af en visitator i Myndighedsenheden i Center for Socialområdet. På siden om hjemmehjælp finder du kontaktoplysningerne til Myndighedsenheden - klik her

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på max. 540 kr. i 2020, det vil sige et fast beløb på 45 kr. pr. måned. Beløbet bliver reguleret hvert år. 

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/på plejecentret og omfatter følgende:

  • regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje.

Er forholdene i hjemmet eller på plejecentret ikke optimale for behandlingen, tilbyder vi tandpleje på vores klinik i Nørregade 21 B, Nykøbing F. Vores klinik er handicapvenlig og er forsynet med blandt andet loftlift.

Transport hertil skal du selv betale. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, hvis det er nødvendigt.

Senest opdateret:  05. Februar 2020

Kontakt

Guldborgsund Tandpleje
Nørregade 21 b
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 25 60

Mail: 
tandplejen@guldborgsund.dk

Åbningstider:
kl. 8 – 15 på alle skoledage

Tandpinevagten:
Vagten er åben i weekender og på helligdage fra kl. 9.30 til 11.30 på telefon 29 60 01 11