Genveje

Guldborgsund Kommune

Midlertidig råden over vejareal

Det er os eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal råde over et vejareal.

Du kan ansøge os om at råde midlertidigt over offentlig vej og privat fællesvej.

Hvordan gør jeg?

Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører for eksempel grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Inden du søger om at benytte et areal, kan du tjekke her om arealet er ledigt.

Her ansøger du om midlertidig råden over vej: Ansøgning om anbringelse af container m.v. på veje

Hvis der skal tilsluttes vand og kloak, skal du også kontakte Guldborgsund Forsyning.

Hvem bestemmer?
Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Tilladelse til at råde over private fællesveje i by og bymæssigt område
Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra os eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer.

Hvem ejer vejen?

Her kan du se på et kort, hvem der ejer vejen.

Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge os.

Du skal ansøge digitalt
Fra 1. december 2014 skal du ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Hvad er et vejareal?
Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Du finder mere information om råden over vejarealer på borger.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

 

Senest opdateret:  23. Maj 2019

Kontakt
Center for Teknik & Miljø

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Evy Møller Nielsen
Telefon 54 73 20 38
Mail emn@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Ved uheld uden for normal arbejdstid:
benyt telefon 54 73 22 22

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.