Genveje

Guldborgsund Kommune

Oversigtsareal

På en ejendom kan der være tinglyst servitut om oversigtsareal. Det vil sige at på oversigtsarealet må beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende maksimum have en højde på 1 m over vejens niveau. Dette er for at sikre trafikken fri oversigt. 

Oversigtsarealet må ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende uden kommunens tilladelse.

Hvis ejeren af en ejendom, hvor der er tinglyst oversigt, ikke følger vores anmodning om at sikre oversigten på de tinglyste arealer, for eksempel ved beskæring af beplantning, fjernelse af skilte eller andet, kan vi udføre det nødvendige arbejde for grundejerens regning.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Senest opdateret:  16. August 2016

Kontakt
Center for Teknik & Miljø

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Evy Møller Nielsen
Telefon 54 73 20 38
Mail emn@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Ved uheld uden for normal arbejdstid:
benyt telefon 54 73 22 22

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.