Genveje

Guldborgsund Kommune

Bosætningspulje

Bosætningspuljen er oprettet for at understøtte byrådets bosætningsstrategi og dermed understøtte initiativer, som medvirker til at tiltrække og fastholde borgere i Guldborgsund Kommune.

Ansøgninger til Bosætningspuljen behandles i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget (KTB).

Ansøgninger vurderes og prioriteres i forhold til fokusområderne i bosætningsstrategien.

Fokusområderne er:
• Image
• Jobskabelse
• IT infrastruktur
• Tiltrække og fastholde uddannelsesmuligheder
• Offentlig transport
• Faktisk kommunal service

Ansøgning skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema. Se under "Hvordan ansøger man?".

Ansøgninger kan indsendes løbende og afgøres i KTB-udvalget. Behandlingstiden er ca. 2 måneder fra ansøgningstidspunktet. Man kan ikke søge til igangværende projekter.

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger til Guldborgsund Kommunes bosætningspulje skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema, som ligger på Guldborgsund Kommunes Foreningsportal. Klik her for at gå til Foreningsportalen.

For at kunne søge via Foreningsportalen skal man oprettes i Kommunens puljesystem med brugernavn og password.

For at få et brugernavn og et password skal man henvende sig til sekretariatet for Borger & Branding på telefon 54 73 15 00 eller mailadressen fritid@guldborgsund.dk

Når man har fået et brugernavn og et password, kan man komme ind til ansøgningsskemaet ved at klikke på ”Bosætningspulje” i venstremenuen. Der ligger information, vejledning og ansøgningsskema klar.

Hvem kan søge bosætningspuljen?

- Alle typer af foreninger
- Organisationer
- Institutioner
- Selvejende institutioner

Der gives ikke støtte til drift eller vedligehold.

For alle ansøgere gælder, at projektet eller aktiviteten, som der ansøges om midler til, ikke må være konkurrenceforvridende. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse.

Hvis du har spørgsmål

Kontakt Carina Woollhead, Center for Borger & Branding, telefon 54 73 11 97 – mobil  25 18 03 19. Mail: cw@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  21. November 2018