Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Oplægsholder Lars Geer Hammershøj

Oplæg: Lars Geer Hammershøj: Kreativitet og dannelse gennem kunst og kultur i dagtilbud og skole

Der har hersket usikkerhed om, hvordan det omgivende samfund bør bidrage til skole og dagtilbud, og hvordan skolen og dagtilbud fx kan inddrage kultur og kunst. Lars Geer Hammershøj argumenterer for, at pædagogikken for åben skole og dagtilbud skal tage udgangspunkt i, hvad skole, dagtilbud og det omgivende samfund i almindelighed og kunst og kultur i særdeleshed har tilfælles, nemlig dannelse og kreativitet. Formålet er at danne børn og unge til mennesker, der kan leve og arbejde i samfundet, ligesom kultur er de tidligere og nuværende generationers dannelse i form af sociale praksisser og forestillinger. Kunst og kultur skal derfor inspirere til børn og unges dannelse og kreativitet. Pædagogikken i skole og dagtilbud må af samme grund have karakter af formålsstyret pædagogik, der handler om at åbne nye verdener for børn og eleverne og inspirere dem til at forholde sig på nye måder.

Om Lars Geer Hammershøj:
Lars Geer Hammershøj er ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Han forsker i dannelse, kreativitet, leg, Åben Skole og innovation og har bl.a. udgivet bogen ”Dannelse i uddannelsessystemet”.

Senest opdateret:  03. Juli 2019