Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Oplægsholder Louise Klinge

Oplæg: Relationskompetencer og samspil mellem barn og voksen i dagtilbud og skole.

De voksnes relationskompetencer er ifølge Louise Klinge den primære faktor for, om børn og unges tid i dagtilbud/skolen enten er spild af tid eller fundamentet for, at de efter endt skolegang vil og kan bidrage til omverden med deres unikke styrker.

Relationskompetencer definerer hun som evnen til at indgå i positive relationer til den enkelte barn/elev og gruppen/klassen som helhed. Med de rette voksenkompetencer fremmes børn og unges trivsel og deres faglige, sociale og personlige udvikling, og det bliver muligt at etablere et læringsfællesskab. I sit oplæg vil Louise Klinge komme ind på, hvordan lærerens evne til at skabe gode relationer ikke blot motiverer børnene og eleverne, men også rummer eksistentiel betydning for det enkelte barn, og at læring kan anskues som et grundlæggende etisk og omsorgsfuldt forhold mellem mennesker. Hun vil også komme ind på, hvordan selvbestemmelse, samhørighed, vedkommende indhold, aktive metoder og god stemning er altafgørende for børn og unges får en udbytterig læring. 

Om Louise Klinge:
Louise Klinge er uddannet cand.mag. i dansk og filosofi og forsvarede i 2016 sin ph.d. om lærerens relationskompetence. Hun fungerer nu som selvstændig skoleforsker og skolekonsulent, og udgivet bogen ’Lærerens relationskompetence’.

Senest opdateret:  03. Juli 2019