Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Oplægsholder Pernille Hviid

Oplæg: Legen som barnets udtryk, dannelse og kultur-skaben og pædagogen som legesupervisor.

I den nye dagtilbudslov er legen i fokus. Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse skal fremmes gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor udgangspunktet er børnenes perspektiv. Ifølge Pernille Hviid handler leg om en subjektiv involvering i det legede snarere end en passiv tilegnelse. Hun præsenterer et blik på legen, som er langt mere end både ”læring” og ”frikvarter”. På det grundlag diskuterer Pernille Hviid en pædagogisk praksis, hvor der både betones kulturelle dimensioner (om at medskabe en verden) og eksistentielle dimensioner (om at skabe sig selv).

Men kan pædagogen støtte op om børns dannelse gennem leg? Og i givet fald hvordan? Pernille Hviid vil introducere en praksis som ”legesupervisor” og uddybe den som en relevant pædagogisk mulighed

Om Pernille Hviid:
Pernille Hviid er uddannet pædagog, cand. psyk. og lektor ved Institut for psykologi på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker og underviser i udviklingspsykologi. Pernille Hviid er tidligere medlem af Børnerådet og var med til at udforme Bekendtgørelse om Pædagogiske Læreplaner for børn i dagtilbud i 2004. I dag er hun medlem af formandsskabet for Rådet for Børns Læring.

Senest opdateret:  01. Juli 2019