Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Oplægsholder Søren Østergaard

Oplæg: Ungdomsliv i en præstationskultur

Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på at bestå snarere end at forstå. De unge oplever, at de stadig tidligere skal præstere. Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet, at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i Søren Østergaards oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

Om Søren Østergaard:
Ph.d. og leder af Center for Ungdomsstudier forfatter, foredragsholder med ekspertise i børn, unge og betweenagere. Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel.

Senest opdateret:  01. Juli 2019