Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Workshops

Her en oversigt over workshops.

Dannelsesrygsækken ved kulturtjenesten

Fra skoleåret 2019-20 får godt og vel 9.500 børn fra dagtilbud og folkeskoler på Lolland-Faster obligatoriske kunst-, kultur og naturoplevelser på skemaet. Tiltaget kaldes ’Dannelsesrygsækken’ og kører i første omgang i en treårig periode frem til 2022. Eksempelvis skal førskolebørnene deltage i et billedkunstforløb hos Billedfabrikken, 5. klasse skal undervises om truede dyr i Knuthenborg Safaripark, 7. klasse skal deltage i en kunstworkshop hos Fuglsang Kunstmuseum med fokus på ro og fordybelse og 9. klasse skal undervises i et eksamensforberedende naturfagsforløb hos REFA’s skoletjeneste.
På workshoppen kan du høre mere om Dannelsesrygsækken samt Billedfabrikkens, Knuthenborg Safariparks, Fuglsang Kunstmuseums og REFA’s kulturforløb.


Kig op – byvandring oplevelsestur i de højere luftlag v. Museum-Lolland Falster

Hvad betyder nysgerrighed, en skarp iagttagelsesevne og evnen til at se detaljer for en historisk bevidsthed og kulturhistorisk dannelse? Når Museum Lolland-Falster skal formidle til skoler og andre grupper, oplever museet, at det at sætte fokus på bygninger og enkelt-elementer i byen igangsætter en særlig proces hos deltagerne. Den skærpede opmærksomhed transformerer byrummet fra en baggrundskulisse, der ikke bemærkes i det daglige og forbifarten, til et magisk, historisk og historiefortællende sted, hvor deltagerne i fællesskab bliver i stand til at tolke, indlæse, videredigte og levendegøre byens historie. 
Workshoppens deltagere vil på en lille vandring i det nærmeste byrum omkring Nykøbing F. Teater få spor og clues til at gå på opdagelse og afprøve, hvordan nysgerrighed, iagttagelsesevne og evnen til at se detaljer kan bruges som vigtige medspillere i dannelsesprocessen.


Sansebaseret naturformidling v. Naturbørnehaven ’Den røde skole’

Hvordan bidrager vi til dannelse med fokus på natur? Hvordan naturformidler vi til næste generation den følelse, som mange voksne kan genkalde sig fra barndomsminder: Duften og lyden af blade, der kastes op i luften. Følelsen i kroppen, når vores bare fødder møder dugfrisk græs.
På denne workshop vil du blive præsenteret for ideer til at udforske naturen på en sjov måde sammen med børn. Aktiviteterne er bygget op med fokus på børns nysgerrighed og en legende tilgang til læring om den fantastiske natur, uanset om dit indre naturbillede er fra en skov, en strand, en have eller park.


Sangglade børnefællesskaber ved Børnehuset Krummerne og Sangens Hus

Otte dagtilbud i Guldborgsund Kommune deltager i Projekt Sangglad, der er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med sangkonsulenter og pædagoger med mange års erfaring fra arbejde med børn og sang. Samarbejdsprojektet giver sangen en central plads i børnenes dagligdag, ligesom personalet i de deltagende institutioner får en styrket faglighed, som blandt andet værktøjer og faglig sparring. På workshoppen kan du høre om konkrete erfaringer fra samarbejdets opstartsfase ude i dagtilbuddene, ligesom du bliver involveret aktivt i, hvordan sang og musik kan skabe glæde, energi og fællesskab.


Internationale ’kultur-camps’ for udskolingselever

En tredjedel af Guldborgsund Kommunes 8. klasses elever deltog i skoleåret 18/19 i gratis, internationale lejrskoler med kunstneriske workshops som omdrejningspunkt. Guldborgsund Kommune har en ambitiøs dagsorden for internationale samarbejder, og gennem flere år har Sophieskolen været primus motor i udvekslingssamarbejder på tværs af skoler i EU.
På workshoppen får du lov til at prøve kræfter med elementer fra de afholdte camps, og høre om elevernes faglige, sociale, interkulturelle og personlige udbytte ud fra både et elev-, lærer- og forskningsperspektiv.


HVEM ER VI? - Kunst og identitetsprojekt for unge i Guldborgsund

Hvem er de unge i Guldborgsund anno 2019? Hvad laver de egentlig efter skole? Hvad drømmer de om? Har de et forbillede, og kender de deres retning? Gennem 20 kunstneriske workshops i foråret 2019 deltog unge fra skoler og ungdomsklubber i et kreativt frirum, hvor de i samspil med professionelle kunstnere kunne transformere deres tanker og meninger til fysiske udtryk. En brugt campingvogn blev transformeret til en fælles mobil taleboble, der bandt de unges stemme sammen på tværs af kommunen. 
På workshoppen kan du høre projektleder Susanne Schmidt fortælle mere om projektet.

Senest opdateret:  04. Juli 2019