Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Oplægsholder Merete Cornet Sørensen

Oplæg: Æstetik som lyst og læring

Merete Cornet Sørensen vil fortælle om værdien af børns egne æstetiske aktiviteter og deres møde med professionel kunst. Hun vil fokusere på, hvordan æstetisk virksomhed kan medvirke til børnenes læring og udvikling og til at danne børn og unge, der er legende, kreative og nysgerrige. Merete vil i sit oplæg lægge vægt på den særlige værdi, der opstår, når børn og unge møder kunst og selv indgår i skabende æstetiske processer, hvor de spiller musik, laver teater, tegner, maler, digter eller danser. Hun tager sit afsæt i egen forskning og fortæller om, hvordan børn og unges arbejde med æstetiske udtryksformer på en og samme tid kan være et redskab til læring, dannelse og udvikling af livslyst. Med afsæt i teorier om pragmatisk æstetik ses børn og unges æstetiske praksis som et redskab til identitetsudvikling og som et redskab til både at reflektere over og gribe forandrende ind i den personlige, fælles og samfundsmæssige virkelighed.

Om Merete Cornet Sørensen:
Lektor og Ph.d. i leg, æstetik, drama og inklusion. Hun arbejder med aktionsforskning og udviklingsprojekter i dagtilbuds-, og skole-fritidsregi, senest med et særligt fokus på børns møde med professionel kunst bl.a. i samarbejde med Statens Kunstfond, HistorieLab samt Slots- og Kulturstyrelsen. Samt endelig med det igangværende BUPL støttende forskningsprojekt: Magien ind i dagtilbuddet – Pædagogen som kulturformidler og kulturskaber.

Senest opdateret:  01. Juli 2019