Genveje

Guldborgsund Kommune

Affaldsplan

Affaldsplanen indeholder initiativer for, hvordan vi i Guldborgsund Kommune vil prioriterer indsatsen på affaldsområdet i de kommende år.

Planen er udarbejdet i overensstemmelse med statens ”Affaldsstrategi – Danmark uden affald”. Statens strategi er udmøntet i statslig ressourceplan for affaldshåndtering. Ressourceplanen for affaldshåndtering følges op af en statslig strategi for affaldsforebyggelse.
 
Affaldsplan 2014-2024 er en forholdsvis overordnet plan, hvor indsatserne primært er kortlægning og analyse, der skal være grundlag for næste affaldsplan.
 
Det forventes således, at det først er ved kommende revision af affaldsplanen der vil være initiativer, som vil få betydning for borgerne, for eksempel øget kildesortering. 

Du finder Affaldsplan 2014-2024 her.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.