Genveje

Guldborgsund Kommune

Spildevandsplan 2014-2020

Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2014-2020 beskriver hvilken indsats, der skal ske med spildevandshåndteringen i dit område.

Spildevandsplanen beskriver spildevandshåndteringen i dag (status) og hvad der skal ske fremover (plan). I spildevandsplanen nævnes også, hvad der kan forventes i fremtidige spildevandsplaner (perspektiv).

En del ejendomme i Guldborgsund Kommune har kun mekanisk rensning af spildevandet. I planen kan du se om der skal ændres på dine spildevandsforhold. Det kan ske ved at ejendommen skal kloakeres eller at der skal etableres en lokal renseløsning.
Spildevandsplan 2014-2020 er vedtaget af byrådet d. 11. september 2014. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til § 32 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvad gælder på min adresse?
I ejendomslisten kan du se, om din ejendom er omfattet af spildevandsplanen. Af listen fremgår det, hvad der skal ske og hvornår.  I menuerne til venstre kan du læse mere om, hvad de forskellige tiltag betyder.

Hvis din ejendom ikke er nævnt på listen kan den stadig være omfattet af perspektivdelen. Det betyder, at der ikke er taget endelig stilling til enten om der skal ske noget, hvad der skal ske, eller hvornår det skal ske. Dette kan kun besluttes når der vedtages en ny spildevandsplan.

Alle områder – både status, planlagte tiltag og perspektivdelen, kan ses på det digitale kort, se link nederst på siden.

Miljøvurdering af planer og programmer
Spildevandsplan 2014-2020 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen beskriver planens indvirkning på mennesker og miljø. Vurderingen har til formål at beskrive planens effekt i forhold til et 0-alternativ indenfor en række miljøparametre.

 

Spildevandsplan 2014-2020

Spildevandsplan 2014-2020 - Bilag 3 Ejendomslister

Spildevandsplan 2014-2020 - Bilag 4 Miljøvurdering

Spildevandsplan 2014-2020 - Bilag 5A Oplandsskemaer

Spildevandsplan 2014-2020 - Bilag 5B Udløbstemaer

Spildevandsplan 2014-2020 - Bilag 5C Renseanlæg

Digitale kort - eksisterende og planlagte kloakerede ejendomme

Digitale kort - renseklasser 

Tillæg 3 til spildevandsplan (2014-2020)

Tillæg 4 til spildevandsplan (2014-2020)

 

Senest opdateret:  24. September 2019

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail spildevand@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.