Genveje

Guldborgsund Kommune

Vandforsyningsplan

Byrådet har godkendt Vandforsyningsplanen.

Vandforsyningsplanen omfatter hele Guldborgsund Kommune og afløser vandforsyningsplanerne, i det omfang de forelå, fra de 6 gamle kommuner.

Planen består af en plandel og en forudsætningsdel, samt kortbilag. Forudsætningsdelen er en beskrivelse af fakta angående vandværkerne, grundvandsressourcen og eventuelle forureningsrisici. Forudsætningsdelen er meget omfattende og af meget teknisk karakter og bygger bl.a. på oplysninger indsamlet under tilsyn på vandværkerne samt efterfølgende dialog med vandværkerne. Forudsætningsdelen er dynamisk, og da der løbende sker ændringer på vandværkerne vises denne del af vandforsyningsplanen ikke på hjemmesiden.

Formålet med vandforsyningsplanen er at fastlægge de overordnede målsætninger og rammer for vandforsyningen i kommunen. I planen fastlægges forsyningsgrænserne mellem de enkelte vandforsyninger, hvilket betyder, at nye forsyningsledninger skal etableres i overensstemmelse med disse grænser. 

Vandforsyningsgrænser - klik for at se kortet..
Klik for at se forsyningsgrænserne.

Plandelen indeholder målsætninger for vandforsyningen i kommunen, samt beskrivelse af midler og handlinger for at nå målsætningerne.

De problemstillinger, der er afdækket i vandforsyningsplanen er: Grundvandsressourcens mængde, kvalitet og lokalisering, drikkevandets kvalitet, vandforsyningsanlæggenes tilstand og produktionsevne samt forsyningssikkerheden.

Planen indeholder derudover en typeinddeling af de enkelte vandværker (type 1, 2 og 3). Typeinddelingen sker bl.a. efter: Grundvandsmagasinets sårbarhed, kvalitet af rå- og drikkevand, kapacitet, forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder desuden en række anbefalinger for tiltag på de enkelte vandværker samt tidsfølgeplan.

Se Vandforsyningsplanen her (pdf).

Spørgsmål til vandforsyningsplanen kan rettes til telefon 54 73 19 88.

 

 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.