Genveje

Guldborgsund Kommune

Varmeplan

Varmeplanen er godkendt af Byrådet.

Formålet med denne varmeplan har været at få overblik over de tidligere 6 kommuners varmplanlægning og gøre status. Dernæst at belyse de muligheder, der fortsat er for at udvikle varmeforsyningen, så den bliver mindre afhængig af olie og el.

I varmeplanlægningen er fokus især på udviklingen af fjernvarmeforsyningen, men også den private/individuelle varmeforsyning af boliger er der set på i varmeplanen.
 
Varmeplanlægningen skal også bidrage til målene for reducering af drivhusgasser i kommunens klimaplan. Der er forsat masser af halm og anden biomasse til rådighed på de arealer, som kommunen udgør.

Dertil kommer en eventuel fremtidig udnyttelse af andre miljøvenlige energiformer som sol og vind, som også varmeværkerne kan bruge. Desuden vil overskudsvarme fra industri og affaldsforbrænding forsat også bidrage til varmeforsyning.

Resume af varmeplanen (pdf).

Varmeplanen (pdf).

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.