Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

De sidste rydningsmaskiner har forladt Bøtøskoven

Lige nu kan man høre stilheden og fuglesangen i Bøtøskoven. De store rydningsmaskiner har forladt skoven for denne omgang.

 - Vi har arbejdet på højtryk for at være færdige inden foråret rigtig slog igennem og træerne nåede at springe ud. En af de maskiner vi har anvendt - en såkaldt knuser - kan nemlig ikke køre, når der er løv på træerne. Samtidig ønskede vi at være færdige inden trækfuglene ville ankomme og gå i gang med at bygge rede, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.De store maskiner har været i gang med at udføre plejehugst. Resultatet er meget synligt: Hvor der før var meget lukkede rum med mørk granskov, kan der nu komme sol og lys ned til skovbunden. Bøtøskoven fremstår nu som et mosaiklandskab med spredte træer og buske. Man kan særligt se de smukke gamle skovfyr, som står og præger landskabet, og med lidt fantasi kan man allerede nu forstille sig, hvordan skoven vil se ud med græssende heste og køer.

Det er Natur- og Skovkonsulent Thyge Andersen Kraghave, som har stået for koordinering af arbejdet i skoven.

 - Alle entreprenørerne har virkelig været fantastiske. De har haft lange arbejdsdage både i weekenderne og i påsken, fordi vi har været lidt tidspresset i forhold til foråret. Vi har tillige været forskånet for uheld med maskinerne, så vi er overordentlig tilfredse, udtaler Thyge Andersen.Langs med vejene ligger der lige nu store stabler af de fældede træer. De vil blive solgt til træindustrien til anvendelse til brædder og emballage. En stor del af træerne går tillige til flis til varmeværkerne.

Hermed ikke sagt at de store maskiner og larmen er helt væk. Der ligger en del grene tilbage i skovbunden og flere steder store grenbunker, som vil blive indsamlet og oparbejdet til flis indenfor de kommende uger.

Projekt Bøtøskoven er et samarbejde mellem den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. Læs mere om projektet på www.ddnf.dk eller www.guldborgsund.dk

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk, eller til konsulent Thyge Andersen på telefon 45 40 03 74 eller mail thyge@skovfogeden.dk
Senest opdateret:  18. Januar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.