Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

I skovens dybe stille ro - reception i Bøtøskoven

Der har været reception i Bøtøskoven for naboer, interesseorganisationer og partnere

Søndag den 26. marts 2017 blev der holdt reception i Bøtøskoven for naboer, interesseorganisationer og partnere.

Det var Den Danske Naturfond, der var vært ved arrangementet. Fonden har købt Bøtøskoven som sit første naturområde i Danmark. Det er den nordlige del af Bøtø Plantage, som fonden har erhvervet. Guldborgsund Kommune står for den fremtidige drift og vedligehold af området.


Den lokale skov- og naturkonsulent Thyge Andersen, Kraghave, har været primus motor bag erhvervelsen og idéudviklingen af naturgenopretningsprojektet. På billedet ses Thyge Andersen fortælle receptionsgæsterne om de planlagte visioner for området.


Naturgenopretning, vildheste, køer og publikumsfaciliteter
Naturgenopretningsprojektet, som er igangsat i forbindelse med erhvervelsen, medfører, at produktionsskoven omdannes til en lysåben græsningsskov. Skoven vil nemlig blive indhegnet, og der vil senere blive udsat vildheste og køer.

Der skal tillige etableres publikumsfaciliteter som fx borde og bænke, informationstavler, markerede stier samt udsigtstårne. Vi vil snarest nedsætte en følgegruppe med repræsentanter fra Grønne Råd, naboer, interesseorganisationer m.v., som vil rådgive omkring naturplejen og publikumsfaciliteterne.

Offentlig arrangement i maj måned
Der planlægges et offentlig arrangement ultimo maj for alle interesserede.

Følg med i projektet på her på hjemmesiden, www.guldborgsund.dk

Yderligere information
Leder af Natur Frederik Cordes telefon 54 73 20 07,
mail fc@guldborgsund.dk eller

projektleder Anita Pedersen telefon 54 73 19 80,
mail aped@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  18. Januar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.