Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Natur og turisme i Bøtøskoven

Begejstringen var stor og engagementet ligeså, da følgegruppen for projekt Bøtøskoven for første gang tirsdag trak i arbejdstøjet. Følgegruppen startede med en rundvisning i skoven, hvorefter det stod på intensivt møde og gruppearbejde på Mejerigården. En af gruppens første opgaver var at komme med forslag til aktiviteter til en Friluftsplan for området.

Tur i Bøtøskoven. Fra venstre: Mads Jakobsen Den Danske Naturfond, Kit Palmkvist Natur & Miljø Guldborgsund Kommune, Henrik Gottfredsen Sydfalster Turist- og Erhvervsforening, Ebbe Edvardsen Marielyst Grundejerforening, Gert Gulløv Pedersdal Grundejerforening
Tur i Bøtøskoven. Fra venstre: Mads Jakobsen Den Danske Naturfond, Kit Palmkvist Natur & Miljø Guldborgsund Kommune, Henrik Gottfredsen Sydfalster Turist- og Erhvervsforening, Ebbe Edvardsen Marielyst Grundejerforening, Gert Gulløv Pedersdal Grundejerforening

”Gruppen gik op i det med liv og sjæl, og der kom mange gode forslag omkring stier, bord og bænke, udsigtstårne mv. Vi er rigtig glade for den store interesse for Projekt Bøtøskoven”, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. Der er nu blevet nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, således at en lille folder samt en del af et stisystem kan være på plads inden sommerferien.

Følgegruppen for Projekt Bøtøskoven består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Falsters Digelag, Friluftsrådet, Marielyst Grundejerforening, Pedersdal Grundejerforening, Sydfalster Turist- og Erhvervsforening, Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, to repræsentanter fra Grønt Råd (Danmarks Jægerforbund og Guldborgsund Sports- og Idrætsråd) samt repræsentanter fra Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. Formålet med følgegruppen er at rådgive projektet i dets daglige arbejde samt komme med forslag til aktiviteter i området.

Intensivt gruppearbejde. Fra venstre: Martin Damgaard Larsen Borger & Branding Guldborgsund Kommune, John Knudsen Friluftsrådet, Henrik Gottfredsen Sydfalster Turist- og Erhvervsforening, Christian Clausen Danmarks Jægerforbund
Intensivt gruppearbejde. Fra venstre: Martin Damgaard Larsen Borger & Branding Guldborgsund Kommune, John Knudsen Friluftsrådet, Henrik Gottfredsen Sydfalster Turist- og Erhvervsforening, Christian Clausen Danmarks Jægerforbund

Projekt Bøtøskoven går nu også i gang med at udarbejde informationstavler til området om natur- og kulturhistorie. Så ligger du inde med en god historie, billeder, kort mv, som du mener, andre også kan have glæde af, må du meget gerne kontakte Anita Pedersen på aped@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1980.

Sortplettet Ildfugl – en sommerfuglart hvis eneste levested i Danmark er i Bøtøskoven og på diget.
Sortplettet Ildfugl – en sommerfuglart hvis eneste levested i Danmark er i Bøtøskoven og på diget.

Naturgenopretningsprojektet i Bøtøskoven er et samarbejde mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund kommune. Fonden købte den nordlige del af Bøtøskoven 153 ha i marts 2017 og kommunen skal fremadrettet stå for driften og tilsynet med området. Projektet medfører, at den intensive produktionsskov skal omlægges til en mere lysåben græsningsskov domineret af skovfyr. Hele området vil blive indhegnet og der vil blive udsat vilde heste og køer. Naturgenopretningsprojektet gennemføres i samarbejde med Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Kraghage.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.