Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Nyt stort naturområde på Danmarks sydspids

Den Danske Naturfond har købt skoven, og projekt Bøtø Plantage igangsættes nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune

Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flere af de sjældne arter i den danske natur. Et storstilet projekt til 15 mio. kr. skal omdanne 150 ha mørke granbevoksninger til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste. Det er bl.a. havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som f.eks. sort ildfugl, der skal have bedre levesteder.

Nyt udflugtsmål
Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven, og projektet igangsættes nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster. Det gælder ikke mindst for gæsterne i Marielyst – et af landets største sommerhusområder – som bliver nærmeste nabo til projektet.

- Vi er meget glade for at kunne præsentere projektet, siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen, og fortsætter: - Området ved Bøtø er unikt. På grund af den sydlige placering og det tørre klima findes der her nogle arter, som ikke ses mange andre steder i Danmark. Samtidig er området en vigtig første landingsplads for mange af de fugle og andre arter, som hvert år kommer til landet enten på træk eller for at yngle. Vi vil skabe langt bedre vilkår for mange af dem.

Naturgenopretning og nye naturoplevelser
Naturgenopretningen vil ske ved at fjerne mange af de tætte og mørke granplantninger og skabe mere lys, luft, vand og liv i skoven. Herefter er det planen, at kvæg og vildheste skal hjælpe med til at holde skoven åben og sikre et varieret og spændende skovlandskab.

Området ligger lige op til det store sommerhusområde ved Marielyst. Det giver gode muligheder for også at skabe nye naturoplevelser.

Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, er særdeles begejstret:

- Det er helt fantastisk, at Naturfonden nu køber dette område og åbner det for offentligheden. De planer, der er lagt for området, vil give et kæmpe løft til Sydfalster, men også til resten af vores landsdel. Der er ingen tvivl om, at det vil blive en helt unik attraktion både for vores mange turister i Marielyst, men også for vores egne borgere, som nu får endnu bedre adgang til vores skønne natur. Det er så positivt det her, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil gavne den lokale økonomi.

- Udviklingen af området skal selvfølgelig ske i respekt for vores særlige natur, som vi skal passe på. Derfor er jeg også begejstret for, at det er Naturfonden, der står bag det. Jeg glæder mig til det her helt unikke samarbejde om at udvikle området, slutter borgmester John Brædder.


For yderligere informationer kontakt:

Den Danske Naturfond
Formand Lauritz B. Holm-Nielsen, telefon 23 38 21 26
Direktør Flemming Nielsen, mail fn@ddnf.dk eller telefon 24 66 13 62

Guldborgsund Kommune
Borgmester John Brædder, mail jobr@guldborgsund.dk eller
telefon 25 18 03 90
Leder af Natur, Frederik Cordes, mail fc@guldborgsund.dk eller
telefon 25 18 08 43

Senest opdateret:  18. Januar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven