Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Stor interesse i Bøtøskoven

Lidt over 400 borgere benyttede sig af lejligheden til at komme ud og nyde det gode forårsvejr, da vi i lørdags viste rundt i Bøtøskoven og fortalte om det store naturgenopretningsprojekt. - Det var en sand fornøjelse, udtaler leder af Natur og Plan, Frederik Cordes. Folk var så positive og begejstrede over alle de tiltag, som finder sted i området. Der var mange, som havde gode idéer til området – og vi vil meget gerne modtage flere forslag.

Der er blevet nedsat en følgegruppe for projektet. Følgegruppen består af repræsentanter fra interesseorganisationer og naboer. Deres rolle er blandt andet at komme med forslag til de formidlings- og publikumsfaciliteter, der kan etableres i området.Naturgenopretningsprojektet Bøtøskoven er et samarbejde mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. Fonden købte den nordlige del af Bøtøskoven - 153 hektar - i marts 2017 og kommunen skal fremadrettet stå for driften og tilsynet med området.

Projektet medfører, at den intensive produktionsskov skal omlægges til en mere lysåben græsningsskov domineret af skovfyr. Hele området vil blive indhegnet og der vil blive udsat vilde heste og køer. Naturgenopretningsprojektet gennemføres i samarbejde med skov- og naturkonsulent Thyge Andersen, Kraghave.

Læs mere på www.ddnf.dk eller www.guldborgsund.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: kontakt projektleder Anita Pedersen via mail aped@guldborgsund.dk eller telefon 54 73 19 80.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.