Genveje

Guldborgsund Kommune

Bydelsudvikling Østerbro

Østerbro bydelen er sammen med havneområdet de to bydele i Nykøbing, Guldborgsund Kommune fokuserer på at udvikle.

Bydelen Østerbro er meget smukt beliggende i den østligste del af Nykøbing F. Bydelen ligger umiddelbart op ad skov og vand med mange muligheder for rekreative oplevelser og fællesskab. Bydelens beboere er sammensat af mange forskellige grupper.

I hjertet af Østerbro ligger Lindholm. Et over 145.000m2 stort boligkompleks, hvor 3 almennyttige boligselskaber tilsammen har 700 lejligheder med ca. 1550 beboere. Lindholm er udpeget som udsat boligområde på regeringens ghettoliste.

Umiddelbart op til Lindholm ligger Lindeskovskolen. En skole med ca. 200 elever og med stort fokus på musiske, kreative fag. Skolen sammenlægges med Østre Skole i august 2020.

Guldborgsund Kommune har igennem de seneste år iværksat og understøttet Østerbros udvikling. En udvikling som er søgt skabt i tæt samspil med områdets beboere, interesserede foreninger, lodsejere, centrale institutioner, Lindholm Indefra, etc. Kort sagt alle som har interesse i at engagere sig og deltage i Østerbros udvikling. 

Udviklingsindsatsen på Østerbro skal binde bydelen sammen og skabe sammenhæng til resten af Nykøbing, skal omsætte områdets potentialer til rekreative oplevelsesmuligheder med forskellige aktiviteter og rum for fællesskab, det gode liv og udnyttelse af bydelens rekreative og kulturelle rigdomme. Indsatsen er opbygget af forskellige projekter med input fra studerende og forskning. Fælles for projekterne er, at de sigter på at omsætte Østerbros mange potentialer til muligheder for sammenhæng, fællesskaber og aktiviteter for både Østerbro og for hele Nykøbing til gavn for det gode liv for den enkelte.

Udviklingsprojekterne er over de seneste år realiseret gennem støtte fra Guldborgsund Kommune, Landsbyggefonden, Friluftsrådet samt Realdania/Lokale & Anlægsfonden på omkring 15 mio. kr. Den samlede indsats beskrives nedenfor. 

Senest opdateret:  06. Februar 2020

Center for Teknik & Miljø

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Birgitte Echwald
Telefon 25182069
Mail biech@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.