Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Det Vilde Strøg

Formål

”Det Vilde Strøg” skal styrke Lindholms forbindelser til den nærliggende natur med rum for rekreative oplevelser og til Nykøbing F. bys mange muligheder.

”Det Vilde Strøg” etablerer en sti, som forbinder de tre boligselskaber:  Nykøbing F. Boligselskab, Boligselskabet Vendersbo og Boligselskabet Fjordparken.

Projektet kommer til at styrke fællesskab, skabe bedre sammenhænge og styrker Lindholm som en forbundet og integreret del af Nykøbing F. med de mange muligheder det giver.

 

Indsatsen

Målet med ”Det Vilde Strøg” er at udvikle en sti med aktiviteter og opholdsrum som:

  • skaber forbindelse og styrker sammenhæng med omgivende natur og Nykøbing F. by
  • styrker åbenhed, leg og læring både inden for Lindholm - området og med de omgivende bolig- og natur - områder og Nykøbing F.

Indsatsen består i etablering af stien ”Det vilde strøg” med opholdsrum og aktiviteter som styrker oplevelsen af sammenhæng.

De konkrete aktiviteter vil være:

  • opholdsrum som styrker sammenhæng og åbenhed, eksempelvis borde + bænke, frugttræer og –buske, kunst & kultur etc.
  • aktiviteter og arrangementer som styrker sammenhæng og åbenhed, eksempelvis fællesspisning, høstfest, musik & kunst
  • styrket samspil mellem aktører i Lindholm, eksempelvis boligselskaber, skole, daginstitutioner, foreninger, virksomheder etc.

Guldborgsund Kommune finder indsatsen i Lindholm meget væsentlig og vigtig for at løfte Ydre Østerbro – delen af Nykøbing F. Guldborgsund Kommune prioriterer indsatsen højt og bidrager til indsatsen i Lindholm med en betydelig indsats på Lindeskovskolen og ved etablering af relevante, tilstødende stier, overgange, spor og forbindelser mellem boligselskabernes område og omgivende natur og forbindelser til Nykøbing F.

 

Finansiering

Boligselskabernes etablering af ”Det Vilde Strøg” på 8.750.000,- kr. finansieres af Landsbyggefonden.

Guldborgsund Kommune bidrager yderligere med 9 mio. kr. til aktiviteter i Lindholm.

Guldborgsund Kommune bistår med facilitering af partnerskabet og øvrige centrale aktører i Lindholm. 

 

Samarbejdspartnere

Nykøbing F. Boligselskab, Boligselskabet Vendersbo og Boligselskabet Fjordparken.

Desuden indgår centrale aktører: Lindeskov Skolen, Lindholm Indefra, frivillighedskoordinator fra distrikt Syd, Børnehuset Lindholm med flere.

 

Senest opdateret:  26. April 2018