Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Projekt Pil og poppel

 Pil og poppel
  

 

Projekt om pil og poppel skal værne om landskabet

Landskabet på Lolland-Falster er noget helt unikt, nogen taler om, at det har sin egen dialekt. Rundt omkring i det karakteristiske flade landskab kan man støde på mystiske troldelignende knolde, der rent faktisk er stynede pil og popler. Disse kraftigt beskårede træer skal vi ikke kun passe godt på, men også dele dem med andre, da de er kendetegnet for landskabet på Sydhavsøerne.

  

Hvad går projektet ud på?

Et nyt fælles projekt for Guldborgsund og Lolland kommuner skal være med til at sikre, at vi kan bevare og videregive landskabet med dets natur- og kulturværdier til vores efterkommere. Projektet har fået sin egen hjemmeside www.pilogpoppel.dk. Her kan man selv indtaste oplysninger om stynede pil og poppel, og udover at få generel information om projektet kan man se en video om henholdsvis styning samt genplantning og ikke mindst læse om myter og sagn.

God hjælp til pil- og poppel-ejere

Der er hjælp at hente for ejere, der vil styne deres træer. For nogen vil en styning ikke koste noget - for andre vil den være forbundet med en beskeden udgift. Økonomien i styningen afhænger nemlig af mængden af træer og mængden af ved, som er den hårde masse i stammer og grene. Projektet giver i beskedent omfang mulighed for at støtte styning af bevaringsværdige pil og popler. Lodsejere som deltager i projektet, vil få tilbudt et antal nye poppelplanter, og fra næste efterår vil man også kunne få  kræger til indplantning mellem poplerne.


Styning
 


Sådan startede det

Hele projektet er startet som et samarbejdsprojekt mellem de to kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og Lolland-Falster Museum. Samarbejdspartnerne håber, at borgerne vil tage projektet til sig og være med til at bevare de sidste tilbageværende gamle træer.

Arne Graae Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, er begejstret for projektet. ”Jeg håber, at mange borgere vil benytte sig af denne gode mulighed for at være med til at bevare vores helt særlige natur- og kulturarv”, udtaler han. Fra Danmarks Naturfredningsforeningen, udtaler Sven Thorsen: ”Foreningen er rigtig glade for samarbejdet med kommunerne omkring dette projekt, da det bakker op om vores fælles værdier”.

Projektet startede allerede i foråret 2012 som et pilotprojekt ved Høvængestenen ved Øster Ulslev. Her er det muligt at se både nystynede popler og nye popler, der er plantet.

Projektet bliver finansieret via eksterne midler fra NaturErhvervstyrelsen, 15. Juni Fonden og Møenbogaardfonden.

For tekniske eller faglige spørgsmål samt fotos til artikler mv. kontakt venligst:

Biolog Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune på tlf. 5473 1980 aped@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  22. Januar 2018

pilogpoppel.dk
pilogpoppel.dk
Sikring af stynede træer i det Lolland-Falsterske landskab. Læs mere på pilogpoppel.dk
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.