Genveje

Guldborgsund Kommune

FN's Verdensmål i Guldborgsund

Guldborgsund Kommune har sat en bæredygtig udviklingskurs, og derfor arbejder vi ud fra FN’s verdensmål. De 17 mål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere ved FN topmøde i september måned 2015. Verdensmålene for bæredygtighed er relevante for alle – politikere, ministerier, regioner, kommuner, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, NGO’er, interesseorganisationer og borgere.

Der er forskel på, hvordan og hvor meget de danske kommuner arbejder med verdensmålene. I Guldborgsund Kommune besluttede byrådet med vedtagelsen af planstrategi 2018 at benytte de 17 verdensmål som pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde.

Dermed er den bæredygtige kurs sat, men udviklingen af en bæredygtig kommune kan vi ikke løfte alene. Det handler om partnerskaber og samarbejde på tværs af fagligheder, interesser og erfaringer. 

Derfor har vi valgt at deltage i den landsdækkende kampagne ”Danmark for Målene” og den 4. marts afholdt vi aktørmøde for borgere, virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, foreninger, interesseorganisationer, lokalsamfund og andre interesserede parter. Over 60 deltog i mødet og der kom mange gode forslag på bordet, som skulle være fundamentet til en store Verdensmålsfestival i Nykøbing den 4. juni. Se oversigt over de gode forslag her.

Pga. Corona-situationen har vi dog udskudt festivalen til forsommeren 2021. Vi melder en dato ud så snart vi kan.

Guldborgsund Kommunes indsats - Status og eksempler, april 2020 - PDF

Hvis du vil vide mere om de forskellige verdensmål og deres delmål kan du læse mere på www.verdensmaalene.dk

Hvis du vil vide mere om Danmarks plan for verdensmålene kan du læse regeringens plan.

Hvis du vil vide mere om de kommunale mål kan du læse KL's plan (åbner i pdf-format).

Du kan også læse Guldborgsund Kommunes plan (åbner i pdf-format).

Senest opdateret:  16. Juni 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.