Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Business Park Falster - afkørsel 43

Business Park Falster - det nye motorvejsnære erhvervsareal ved afkørsel 43 (Nørre Alslev) beliggende ud til E47/E55 - udbydes til salg

Det samlede erhvervsområde udgør 60,3 ha, hvoraf 46,2 ha er salgsbare erhvervsarealer. Området er primært tiltænkt transporttungt erhverv - transport og logistikvirksomheder samt produktionsvirksomheder med større transportbehov, hvor der ofte er behov for store og høje bygninger. I delområderne SE tillades desuden servicevirksomheder i forbindelse med transporterhverv, herunder tankstation, motel og lignende. 

Præsentationsvideo og brochure om Business Park Falster kan hentes her.

Byggemodningen af områderne SE1 og SE2 samt den sydlige del af område E4 og E5 er påbegyndt i oktober 2014.

Businesspark Falster

Priserne på byggegrunde er fastsat til:

 

Område E1 og E2  95 kr./m2 
Vestlige halvdel af E4   115 kr. /m2 
Område E5, SE1, SE2 samt østlige halvdel af E4  135 kr./m2 
Priser er excl. moms.

Sælger afholder udgiften til landinspektør ved udmatrikulering af den solgte grund. Ved salg af storparcel skal køber dog selv forestå og afholde udgiften til videreudstykning af denne.

Maksimalt 60% af den enkelte ejendom må bebygges.

Den maksimalt tilladte bygningshøjde for det enkelte delområde er som følger:

E1, E2, E5 og SE2 12,0 m
SE1 8,5 m
E4 30,0 m

Hovedvejene A-A (nord-sydgående) og B-B (øst-vestgående) udlægges som offentlige veje. Fordelingsveje herfra udlægges som private fællesveje.

Der skal oprettes en grundejerforening eller lignende med medlemspligt for samtlige grundejere, når Guldborgsund Kommune forlanger det, dog tidligst efter udstykning af 50% af det samlede areal.

Området er omfattet af Lokalplan 167, som er vedtaget af Byrådet den 20. juni 2013. 


Senest opdateret:  16. Januar 2019

Business Park Falster

Se video

Kontakt

Business LF
Direktør
Mikkel Wesselhoff
Telefon +45 40 38 24 36

Mail: mw@businesslf.dk


Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon  +45   54 73 10 00  

Mail: kommunen@guldborgsund.dk

 
Christian B. Smith
Telefon +45 54 73 12 02
Mobil +45 25 18 19 98

Mail: chsm@guldborgsund.dk

 
Steen Andersen
Telefon +45 54 73 19 70
Mobil +45 25 18 03 96

Mail: stan@guldborgsund.dk