Genveje

Guldborgsund Kommune

Landbrug

I Guldborgsund Kommune er store områder registreret som landzone, hvor landbrug er det fremherskende erhverv.  

Der findes cirka 250 ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som er underlagt forskellige regelsæt fordelt på mindre og større husdyrbrug.

Kommunen har som myndighed det overordnede ansvar for at godkende etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug, samt føre tilsyn på samme.

Den 1. august 2017 er der trådt nye regler i kraft for husdyrhold. Der kan læses mere om de nye regler, og hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kommunen skal fortsat behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, hvis de har en størrelse der gør, at de er at betragte som ”erhvervsmæssige”.

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, beliggende i Guldborgsund Kommune, skal du anmelde det eller ansøge om det hos os.

Hvorvidt du skal anmelde eller ansøge, afhænger af hvor stort dit husdyrbrug er/skal være.

Hvis du ønsker at anskaffe dig så mange dyr, at der betragtes som erhvervsmæssigt, skal du oplyse kommunen om dette.
Der skal oplyses hvilke dyr der er tale om, hvor mange der er, samt hvor og hvordan de opstaldes. Staldarealet, hvor dyrene opholder sig (kaldet produktionsarealet), er vigtigt.

Størrelsen af produktionsarealet er afgørende for, om du blot kan nøjes med at anmelde det til kommunen, eller om du skal have en tilladelse/godkendelse til dyreholdet.

Der er en hel række af øvrige tiltag som, nye driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstalde, hobbydyrehold, skift i dyretype/staldsystem, skift i miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, eller andre produktionstilpasninger (fulde stalde), som ligeledes skal anmeldes.

Overordnet er husdyrbrugene delt op i 2 forskellige grupper:

  1. Erhvervsmæssigt dyrehold 
  2. Hobbydyrehold 

Ved etablering, ændring og udvidelse af husdyrbrug skal husdyrbrugets placering og eventuelle miljømæssige påvirkning vurderes.

Byggetilladelse
Hvis du skal bygge i forbindelse med dit dyrehold, kræver det normalt en byggeanmeldelse/tilladelse.

Offentliggørelse
Miljøoplysninger om landbrug omfattende tilsynsrapporter, håndhævelser og meddelte tilladelse og miljøgodkendelser offentliggøres på Digital MiljøAdministration.

Yderligere offentliggøres forannoncering af ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af større husdyrbrug Digital MiljøAdministration. 

Meddelte afgørelser for ændringer omfattet af husdyrbrugsloven som anmeldelser samt miljøtilladelser og godkendelser offentliggøres ligeledes på Digital MiljøAdministration.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål eller anmeldelser kan rettes/sendes til landbrugsgruppen i Center for Teknik & Miljø på tlf. 5473 1000, eller e-mail: teknik@guldborgsund.dk.

eller

Center for Teknik & Miljø
Landbrugsgruppen
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

 

 

 

Senest opdateret:  30. Oktober 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.