Genveje

Guldborgsund Kommune

Forventede sagsbehandlingstider

Visitering af ansøgninger
Alle ansøgninger om miljøtilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugsloven forventes visiteret inden 21 dage.

Ansøgeren modtager inden for tidsfristen oplysning om, hvorvidt ansøgningen er tilstrækkelig oplyst til, at vi kan starte sagsbehandlingen, eller om der er væsentlige mangler.

Tilladelser og godkendelser
Der er indført krav om maksimal sagsbehandlingstid for tilladelser efter § 16 b og godkendelser efter § 16 a, stk. 4 (hvilket vil omfatte de fleste tillægsgodkendelser). Udgangspunktet er, at disse sager skal afgøres hurtigst muligt og senest 90 dage fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes indvirkning på miljøet. Andre sager skal afgøres inden for rimelig tid.

Anmeldesager
Sagsbehandlingstiden for anmeldesager uden godkendelsespligt er maksimalt 2 måneder fra sagen er fuldt oplyst.

Senest opdateret:  11. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Landbrugsgruppen
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: landbrug@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.