Genveje

Guldborgsund Kommune

Ændringer uden godkendelsespligt (anmeldelser)

Det er muligt at gennemføre visse etableringer, udvidelser eller ændringer på husdyrbrug, uden at det udløser krav om miljøtilladelse- eller godkendelse. 

Der er tale om følgende forhold:

  • Nye driftsbygninger (halmlade, maskinhal, malkerum mv, kornlager eller lager til opbevaring af foder)
  • Ensilagepladser
  • Vinterstalde
  • Hobbydyrehold
  • Skift i dyretype/staldsystem
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi
  • Produktionstilpasninger (fulde stalde)

Anmeldelser skal indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Se mere om hvad anmeldelsen skal indeholde i Miljøstyrelsens vejledning

  • Log ind som ansøger med det Nem ID eller din digitale signatur, vælg ”ny anmeldelse” og udfyld skemaet.
  • I popup vinduet vælges den relevante anmelde-type og skemaet udfyldes og indsendes til kommunen. 

For hver anmeldelse er der en række betingelser, som skal være overholdt, for at ordningen kan benyttes. Guldborgsund Kommune
vurderer med udgangspunkt i det fremsendte, om projektet kan gennemføres, eller om det kræver en tilladelse eller godkendelse. 

Sagsbehandlingstiden er maksimalt 2 måneder fra sagen er fuldt oplyst.
 

 

 

Senest opdateret:  31. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.