Genveje

Guldborgsund Kommune

Større dyrehold

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre dit erhvervsmæssige husdyrhold, skal der søges om tilladelse/godkendelse hos Guldborgsund Kommune. Dette gælder, hvis produktionsarealet (staldarealet med dyr på) er større end 100 m2, og det overskrider grænserne angivet under mindre dyrehold.

Du skal søge om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 16a, hvis:

  • Den ansøgte husdyrproduktion får en emission på mere end 3.500 kg ammoniak pr. år, eller
  • Overskrider grænserne for et IE brug (større svine- og fjerkræbrug), som er:
  1. Flere end 750 stipladser til søer
  2. Flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
  3. Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ

Du skal søge om miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens § 16b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug, som ikke er omfattet af § 16a, men er erhvervsmæssigt og ikke omfattet af grænserne for mindre dyrehold.

Ansøgningen skal indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrsgodkendelse.dk

Se mere om hvad ansøgningen skal indeholde i Miljøstyrelsens vejledning Miljøstyrelsens vejledning.

Guldborgsund Kommune anbefaler, at man eventuelt tager kontakt til en konsulent for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema.

  • Log ind som ansøger med det Nem ID eller din digitale signatur, vælg ”ny ansøgning” og udfyld skemaet.
  • Kommunen foretager en vurdering af ansøgningerne, og sender et udkast til afgørelse i høring hos ansøger, naboer m.v. Miljøgodkendelser sendes i høring i mindst 30 dage, mens miljøtilladelser sendes i høring i 14 dage. Efter høringsfristens udløb meddeles tilsagn eller afslag til det ansøgte.
  • Kommunen opkræver brugerbetaling for sagsbehandling i forbindelse med større tilladelses- og godkendelsesansøgninger.

 

Senest opdateret:  23. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.