Genveje

Guldborgsund Kommune

Klage

Som udgangspunkt bør et landbrug og driften af et landbrug ikke være til væsentlig gene for andre. Dette gælder både i byen og på landet. Føler du dig generet af lugt, støv, fluer eller støj fra et landbrug, har du muligheden for at klage til kommunen. 

Mange gange kan et problem dog løses ved, at du tager en snak med landmanden om genen eller generne. Kan problemet ikke løses ved dialog mellem jer som de primært involverede, kan du kontakte kommunen. Modtager kommunen en klage over et landbrug, vil ejeren af landbruget blive orienteret og kommunen vil indgå i en dialog med landmanden for at få løst de eventuelle problemer.

Du kan med fordel orientere dig omkring den relevante gene du oplever i et af følgende links, inden du henvender dig til kommunen.

Lugtgener 
Fluegener 
Støj- og støvgener 
Andre gener

Ønsker du at fremføre en klage, kan den rettes/sendes til landbrugsgruppen i Center for Teknik & Miljø på tlf. 5473 1000, eller e-mail: teknik@guldborgsund.dk

eller

Center for Teknik & Miljø
Landbrugsgruppen
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

Senest opdateret:  31. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.