Genveje

Guldborgsund Kommune

BeholderkontrolÅbne eller lukkede beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand (spildevand), hvor beholderens kapacitet er på 100 m3 eller derover, skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed. Gyllebeholdere der er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 skal dog kontrolleres mindst hvert 5. år.

Kontrol af beholderne skal ske for landmandens egen regning og udføres af en autoriseret kontrollant autoriseret kontrollant. Beholderkontrol rekvireres på et særligt skema. Guldborgsund Kommune får automatisk besked fra kontrollanten, når kontrollen er foretaget.

Kommunen følger op på resultatet af beholderkontrollen samt at kontrollen udføres.

Ved sløjfning af en beholder, skal der indsendes en erklæring til kommunen om, at beholderen ønskes udtaget af drift. Udfyld og send skema for beholder tages ud af drift beholder tages ud af drift.

Anmeldelsen skal indgives senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol.

Senest opdateret:  03. Februar 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.