Genveje

Guldborgsund Kommune

BrugerbetalingLandbrug, hvor der er gennemføres tilsyn betaler gebyr efter medgået tid i henhold til bestemmelserne i brugerbetalingsbekendtgørelse.

Reglerne gælder for erhvervsmæssigt dyrehold og arealer der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I hovedtræk skal kommunen opkræve brugerbetaling for timer brugt i forbindelse med:  

  • Forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsyn.
  • Behandling og udarbejdelse af tilladelser og miljøgodkendelser og

revurderinger heraf.

Opgørelse af brugerbetaling for tilsyn og miljøgodkendelse sker pr. 31. oktober, og regning udsendes hvert år i løbet af november måned, hvis der har været aktiviteter på ejendommen.

Timeprisen fastsættes og reguleres årligt af Miljøstyrelsen og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

 

Senest opdateret:  27. August 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.