Genveje

Guldborgsund Kommune

Mødding og markstakkePlacering af møddingspladser og markstakke skal overholde nedenstående afstandskrav (jf. husdyrbrugslovens §§ 6+8). Se yderligere i Miljøstyrelsens vejledning

Afstandskrav:

  • Nabobeboelse - 50 meter.
  • Egen beboelse - 15 meter.
  • Fælles vandindvindingsanlæg - 50 meter.
  • Enkelt vandindvindingsanlæg - 25 meter.
  • Naboskel - 30 meter.
  • Offentlig og privat/fælles vej - 15 meter.
  • Vandløb, sø, grøft og dræn - 15 meter.

Stakkene må højest ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Senest opdateret:  04. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.