Genveje

Guldborgsund Kommune

Opstartmøder

Går du med tanker og ideer til etablering eller udvidelse af husdyrholdet på din landbrugsbedrift, tilbyder kommunen afholdelse af et formøde med en landbrugssagsbehandler. På mødet vil der være mulighed for drøftelse af eventuelle spørgsmål, eller ideer inden du sender din ansøgning.
Efter fremsendelse af en ansøgning om miljøtilladelse/godkendelse af et gennemarbejdet projekt, anbefaler kommunen at der afholdes et opstartsmøde. Fordelen ved mødet er, at der er mulighed for, at alle parter i ansøgningen, såsom ejer, konsulent og kommunens sagsbehandler, kan mødes og gennemgå ansøgningsmaterialet.
Desuden kan udvalgte fokusområder drøftes med fagpersoner fra kommunen, hvis det findes relevant. Fagpersonen kunne eksempelvis være en natursagsbehandler.
Kommunen opfordrer til, at møderne afholdes på den ejendom, som ansøgningen relateres til. Fysisk tilstedeværelse medvirker til synliggørelse af forskellige forhold og skaber et godt fundament for det videre arbejde med ansøgningen.

 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.