Genveje

Guldborgsund Kommune

Regler for hobbydyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller uden for byzone/sommerhusområde eller områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. 

Hobbydyrehold i byerne
I byzone- og sommerhusområder m.v. kan du holde op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger. Er hundeholdet større end dette, betragtes det som erhvervsmæssigt, og skal overholde en række betingelser

Der er mulighed for hold af op til 8 høns og 1 hane i byzone- og sommerhusområde på visse betingelser

Der er ikke tilladt at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i ovenfor nævnte områder.

Der kan søges om dispensation til ovennævnte ikke erhvervsmæssige dyrehold i disse områder hos kommunen. 

Hobbydyrehold i landzone
Du må gerne have hobbydyrehold, hvis du bor i landzonen. Du behøver ikke at anmelde det, hvis du har et dyrehold, som ligger under grænsen for, hvad der betragtes som erhvervsmæssigt.
 

 

Senest opdateret:  23. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.