Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelser i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet.

Bevillinger gælder for et bestemt forretningssted og for et tidsrum på 8 år, men kan når omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af 4 eller 2 år. Bevillinger kan i øvrigt begrænses og betinges af vilkår. 

Bevillingsnævnet behandler konkrete ansøgninger fra personer eller selskaber om:

• Alkoholbevilling
• Fornyelse af alkoholbevilling
• Godkendelse af bestyrer
• Udvidet åbningstid
• Ændring af sammensætningen i bestyrelsen/direktionen

Regler om alkoholbevilling, åbningstider mm er fastsat i Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (Restaurationsloven). Klik her for at se nærmere

Sagsbehandlingstid

Der kan ikke gives oplysninger om sagsbehandlingstid.

For at begrænse sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at alle krævede bilag sendes frem sammen med ansøgningen.

Behandlingen af ansøgninger sker hos Politiet, som fremsender sagerne med indstilling til behandling i Bevillingsnævnet.

Senest opdateret:  06. August 2018

Kontakt

Byråds- & Direktionssekretariatet
Center for Politik & Personale

Telefon:
54 73 10 44 / 54 73 13 42

Mail: bevillingsnaevn@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Guldborgsund Kommune via modtager Hovedpostkassen, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Nedenstående mailadresser kan benyttes, hvis det ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere du skal sende.