Genveje

Guldborgsund Kommune

Udbud og indkøb

Guldborgsund Kommune

Vi vurderer løbende indkøb og service- og driftsformer for at sikre, at de kommunale opgaver bliver løst bedst og billigst.

Vi har et samlet indkøbspotentiale på ca. 300 mio. kr. på varekøb og ca. 1,2 mia. kr. på tjenesteydelser.

Vi benytter os af E-handel og har implementeret BUBO24, som betyder, at en stadig større del af kommunens indkøb vil foregå på basis af E-kataloger.

FUS (Fællesudbud Sjælland)

Guldborgsund Kommune er medlem af FUS, hvor næsten alle kommuner i regionen har en fælles udbudsplan for 2016 og 2017. 

Kommunen deltager aktivt i samarbejdet med at udvikle en god dialog til potentielle leverandører til FUS blandt andet ved at benytte en dialogportal, hvor alle interesserede virksomheder kan være med til at bidrage med deres markeds kendskab inden et udbud finder sted.

Vi har herudover på nogle områder valgt at lave egne udbud på områder hvor markedet, geografier eller andet tilsiger, at det er mest hensigtsmæssigt at udbyde selv.

Landsdækkende udbud

Regeringen og KL har desuden indgået en regeringsaftale om, at der skal laves en række centrale forpligtende aftaler med udgangspunkt i en øget standardisering, koordinering, og forpligtelse på volumen for kommunerne samlet frem mod 2015.

Disse forpligtende aftaler som indgås efter udbud deltager vi som udgangspunkt i. Se de forpligtende aftaler her.

Bygge- og anlægsarbejder

For bygge- og anlægsarbejder gælder følgende retningslinjer i Guldborgsund Kommune:

Se retningslinjer for Bygge- og anlægsarbejder her.

 

Se gældende udbudsplan her.

Se gældende udbudsregler her.

Se gældende tærskelværdier her.


Senest opdateret:  03. Juni 2020

Kontakt
Center for
Økonomi & IT

Styring, Innovation & Indkøb 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: kommunen@guldborgsund.dk