Genveje

Guldborgsund Kommune

Virksomhed og miljø

Vi udfører miljøtilsyn, udarbejder miljøgodkendelse og spildevandstilladelser, behandler klager over støj og lugt, og meget andet. Arbejdet sker efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Hvilken virksomhed er din?
Miljøreguleringen af din virksomhed afhænger af størrelsen og typen af virksomhed.

Virksomheder inddeles i følgende kategorier:

  • Listevirksomheder, der kræver miljøgodkendelse
  • Mindre forurenende virksomheder, ”Bilag 1”
  • Branchevirksomheder, herunder autoværksteder og maskinværksteder

Øvrige virksomheder reguleres efter § 42 og får ikke regelmæssige tilsyn med mindre der er klager. Ved klager undersøger vi, om virksomheden har væsentlige miljøpåvirkninger, herunder især med hensyn til støj, luftforurening, affald og spildevand. Konstateres væsentlige miljøpåvirkninger, vil vi regulere dem gennem påbud med vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

I menuen til venstre kan du finde oplysninger om start af ny virksomhed og mere om kommunens miljøtilsyn.

mere information om virksomhed og myndighed på Miljøstyrelsens hjemmeside

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

 

Senest opdateret:  01. Juli 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.