Genveje

Guldborgsund Kommune

Få hjælp ved medarbejders sygdom

Sygdom behøver ikke være et farvel til arbejdspladsen. Herunder har vi samlet en oversigt over de services og tilbud vi har til virksomheder i forbindelse med medarbejders sygdom.

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i din virksomhed, så både du og din medarbejder kender proceduren for, hvad der skal ske under sygdom.


4 ugers sygefraværssamtale

Du har som arbejdsgiver pligt til at følge op på din medarbejders sygdom efter 4 ugers fravær.


Fast track

Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare mere ens 8 uger. I de tilfælde kan din virksomheden inden for de første 5 uger fra 1. fraværsdag med fordel anmode om Fast trak-behandling af sygemeldingen.


Mulighedserklæring

I de tilfælde hvor der er tvivl om din medarbejderens kan genoptage sit arbejde, kan du som arbejdsgiver anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. 


Delvis syge- eller raskmelding

Hvis din medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan vi hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.


Fastholdelsesplan

Hvis din sygemeldte medarbejder ikke forventer at være tilbage inden 8 uger fra 1. sygedag, kan din medarbejderen anmode om i samarbejde med dig som arbejdsgiver, om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Det handler om at få din medarbejder hurtigere tilbage i arbejde.


Revurdering af sygedagpengesager

Jobcentret kan efter 22 ugers sygefravær revurdere alle sygedagpengesager. Det kan betyde, at du som arbejdsgiver får nedsat din refusion.


Jobafklaringsforløb

Hvis din sygemeldte medarbejder efter 22 uger ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag, risikerer du som arbejdsgiver nedsat refusion. Derfor giver det god mening, at sætte tidligt ind overfor eventuelt længerevarende sygdom.


Refusion for sygefravær

Du skal som arbejdsgiver huske at anmelde sygefravær for at få refusion. Anmeld senest 5 uger fra 1. fraværsdag.


Rundbordssamtale

Du kan som arbejdsgiver få hjælp af os til at afholde en rundbordssamtale med din sygemeldte medarbejder for at finde en fælles løsning.


Økonomisk støtte ved langvarig sygdom

Du har mulighed for at modtage økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom efter § 56/58a. Hvis din medarbejder eller du som arbejdsgiver får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan vi hjælpe, så fraværet ikke belaster din virksomhed.


Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompensere for din medarbejders eller dine begrænsninger i arbejdsevnen.


Personlig assistance

Du kan få tilskud til personlig assistance som støtte til konkrete arbejdsopgaver ved funktionsnedsættelse.


 

Senest opdateret:  04. December 2019

Kontakt

Fastholdelseskonsulent
Inger-Lise Trøjborg Jensen
Mobil 25 18 03 35
Mail: inje@guldborgsund.dk

Fastholdelseskonsulent
Anna Fridbjørg Olsen
Mobil 25 18 18 62
Mail: afol@guldborgsund.dk