Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Afgørelse efter planlovens § 11 - ikke VVM-pligt i til naturgenopretningsprojekt i naturområdet Horrebys Lyng

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse for naturgenopretningsprojektet i naturområde Horreby Lyng, da dette ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt efter Planlovens § 11 g, (BEK nr. 1529 af 23.11.2015).

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen.

Link til afgørelsen

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.