Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven - Kraghave

Der er meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand. Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen annonceres jf. § 17, stk. 5 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Link til afgørelsen

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.