Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Natura 2000-handleplaner anden generation

Natura 2000-planerne fastlægger målsætninger og retningslinjer for den videre naturbeskyttelsesindsats i Natura 2000-områderne – for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i disse områder og dermed at leve op til Danmarks forpligtigelser efter EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet. 

Klagefrist 4 uger.

Link til afgørelsen

Bilag Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Bilag Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

Bilag Maltrup Skov

Bilag Horreby Lyng og Listrup Lyng

Bilag Krenkerup Haveskov

Bilag Maribosøerne

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.