Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Høring om regulering af Rastedløbet, kommunevandløb nr. 4L ved Radsted, efter Lov om vandløb §17

Formålet med reguleringsprojektet er at skabe bedre levesteder og flere ynglemuligheder for fisk. Ved at lave skjulesteder og anlægge gydebanker, kan populationen af fisk i vandløbet stige, og der vil blive skabt en bedre naturtilstand i det berørte område.

Høringsbrev.

Kortbilag.

Høringsfrist: 9. maj 2017.
Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.