Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Rykkerupvej 31

Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af beboelsesbygningen på matr.nr. 1, Kartofte By, Fjelde, beliggende Rykkerupvej 31, 4990 Sakskøbing.

Bygningen er registreret som bevaringsværdig, kategori 2.

Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb torsdag den 18. maj 2017.

Eventuelle bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster, så vidt muligt elektronisk via natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk
Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.