Genveje

Guldborgsund Kommune

Projekt for renovering af slusen ved udløbet fra Fribrødre Å

Der er meddelt godkendelse til projekt vedr. renovering af slusen ved udløbet fra Fribrødre Å. Godkendelsen er meddelt med hjemmel i Vandløbslovens § 17.

Projektet blev fremmet den 6. juli 2017.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret.

Link til afgørelsen.

Link til annoncering om fremme af projektet.
Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.