Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Ikke-VVM pligt af etablering af solcelle anlæg til fremstilling af elektricitet - Grønvej 2, 4891 Toreby L.

Guldborgsund Kommune har afgjort, at etablering solcelleanlæg til fremstilling af elektricitet på Grønvej 2, 4891 Toreby L Matrikel nr. 22a ejerlav Toreby By, Toreby ikke kræver, at der udarbejdes en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Vedr. klage:  Der kan klages over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen. Se klagevejledning i afgørelsen.”

Link til afgørelsen.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.