Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Hvordan bliver Lindholmområdet mere attraktivt?

I 2017 har vores særlige § 17, stk. 4-udvalg arbejdet ud fra spørgsmålet: Hvordan bliver Lindholmområdet et mere attraktivt område at bo og leve i?

Udvalget er særligt fordi det er sammensat af både politikere og borgere med særlig indsigt i det emne udvalget arbejder med. I dette tilfælde har flere borgerrepræsentanter fra området siddet med i udvalget.


Udvalgets medlemmer fra venstre: Ole Bronné Sørensen, politiker; Ebbe Møller Olesen, specialkonsulent for udvalget; Jesper Daugaard, direktør for børn, familie og arbejdsmarked; Peter Bring-Larsen, næstformand; Lis Bentin, direktør for Nykøbing F. Boligselskab; Lene Hatt, formand; Ole Frydkjær Petersen, direktør for Zolutions; Connie Bergmann Larsen, politiker; Gerda Corfitzen, afdelingsformand for Boligselskabet Vendersbo; Kaj Funch, afdelingsformand for Fjordparken; Per Christian Larsen, politiker; Karin Sneevang, Lindholm Indefra. På billedet mangler Anne Cathrine Wilhjelm, formand for Nørre Vedby Forum og Ida Sara Thomsen, elev på Lindeskovskolen.

Udvalget har nu samlet dets anbefalinger til Lindholmområdet til resten af byrådet, som skal indarbejde anbefalingerne i det politiske arbejde i den kommende byrådsperiode.

Arbejdet med området er foregået ud fra et fokus på bæredygtighed, og derfor er udvalget også kommet med en række anbefalinger til hvordan det kommende byråd generelt kan arbejde med bæredygtighed.

Bæredygtighed er bredt begreb og favner i denne sammenhæng: miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter.
Bæredygtig udvikling handler om at sikre gode livsbetingelser for borgerne og kan eksempelvis omfatte elementer omkring naturressourcer, de økologiske kredsløb, social organisering, kulturudvikling, økonomisk velstand, tryghed, sundhed og trivsel mv.

 

Lindholmområdet

I videoen kan du få et indblik i nogle af anbefalinger udvalget har givet videre til byrådet. 

 

Klik på billedet og se anbefalinger udvalget er kommet med til initiativer i området.

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål

Udvalget har med det generelle fokus på bæredygtighed arbejdet ud fra FN’s 17 verdensmål. Verdensmål som trådte i kraft i 2016, og som frem til 2030, skal sætte kurs for alle verdens lande mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, og den jord vi bor på.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, og de forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. 

Klik på billedet og læs hele rapporten med § 17, stk. 4-udvalget anbefalinger til hvordan vi i Guldborgsund Kommune arbejder videre med bæredygtighed.

Det videre arbejde

Alle anbefalinger har netop været oppe på det seneste byrådsmøde. Her blev det vedtaget at de anbefalinger, der vedrører planstrategi eller kommuneplanen, kommer til at indgå i det nye byråds planarbejde. Samtidig skal det i den nye byrådsperiode afklares, under hvilke udvalg det videre arbejde med Lindholm-området skal placeres.

 

Senest opdateret:  21. December 2017