Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Nyt reglement for Det Falsterske Dige

Byrådet har på sit møde den 14. december 2017 besluttet nye bestemmelser for færdsel og brug af arealer vedrørende Det Falsterske Dige.

Beslutningen er truffet i henhold til § 17, stk. 2 i Lov om kystbeskyttelse, Lov nr. 78 af 19. januar 2017.

Beslutningen bekendtgøres her på kommunens hjemmeside. Den bekendtgøres herudover i Ugeavisen og Folketidende samt ved opslag på steder ved diget. Bekendtgørelsen sker i henhold til § 17, stk. 3 i Lov om kystbeskyttelse, Lov nr. 78 af 19. januar 2017.

Det nye reglement
Bestemmelserne fremgår af det nye Reglement for Det Falsterske Dige.

Reglementet træder i kraft den 1. januar 2018.

Reglementet kan læses her.

Generelle regler for færdsel i naturen
For offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (herunder Det Falsterske Dige) gælder generelt Naturbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser.
 
I Naturbeskyttelseslovens regelsæt er der nærmere anført både muligheder samt begrænsninger i forhold til offentlighedens færdsel.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse om adgangsreglerne i Naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen.

 

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.