Genveje

Guldborgsund Kommune

Høring af Klimaplan 2016-28

Byrådet vedtog tilbage i december 2009 en klimaplan for kommunen, men i december 2016 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø at udsende et forslag til en ny digital klimaplan i offentlig høring frem til 1. marts 2017. Link til Klimaplan

Guldborgsund Kommune tager med Klimaplanen fortsat et medansvar for at reducere de globale udledninger af drivhusgasser. Vi synes det er vigtigt, at alle bidrager til denne proces, hvorfor udledningen fremover overvåges årligt og tilknytningen til borgmesterpagten udvides.

Klimaplanen består i nye forslag stadig af tre dele:

  • Visioner & mål for CO2-udledning på kort og lang sigt, dvs. en reduktion på 20 % og 30 % i forhold til 2008, i henholdsvis 2020 og 2030,
  • En statusdel, inklusiv et CO2-regnskab og en beskrivelse af ESCO-projektet i kommunens egne bygninger m.m.,
  • Beskrivelse af kommende indsatser på kort og lang sigt, inklusiv Guldborgsund Handler og den bioøkonomiske satsning


Forslaget til ny klimaplan for 2016-28 kan ses på Guldborgsund Kommunens hjemmeside og høringssvar kan indtastes via høringsmodulet til den digitale plan frem til 1. marts 2017.


Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.